DMLS TEKNOLOGIEN

DMLS teknologien (Direct Metal Laser Sintering) er en metode som muliggjør printing av metallelementer og som har blitt utviklet i over 20 år. Det som skiller DMLS teknologien fra konkurrerende løsninger som SLM og LC eller ADAM (Atomic Diffusion Additive Manufacturing), er først og fremst gjentatte styrkeparametere til printede deler og antall industrielle og medisinske anvendelser i produksjonen. DMLS muliggjør å lage detaljer med svært kompliserte former som kan bli umulige å produsere ved hjelp av støpemetoder og i tillegg av materialer som er vanskelige å behandle.