LCM TEKNOLOGIEN

LCM teknologien (Lithography-based Ceramic Manufacturing) er en metode basert på polymerisering av en homogen suspensjon av keramisk pulver i lysfølsom monomer. Denne teknologien muligjør å lage keramiske deler av høy kvalitet med komplisert geometrisk utforming, og samtidig beholde egenskaper som er typiske for keramiske materialer som man får til ved hjelp av konvensjonelle metoder.