3D-SKANNING OG MÅLINGER

3D Prespective tilbyr målinger og 3D-skanning etter forespørsel. Et viktig punkt med å yte slike tjenester er deres høye kvalitet og samtidig konkurransedyktige priser, noe som påvirker direkte produksjonskostnader. Målingstjenester som utføres av 3D Perspective etter forespørsel, skal hjelpe dere å redusere kostnader knyttet til leie av utstyr og spare tid som følge av at man ikke trenger å lære opp ekstra folk.

Disse tjenestene utfører vi bl.a. for:

  • å arkivere objektenes geometriske utforming;
  • å rekonstruere og modifisere deler som vi ikke har teknisk dokumentasjon til;
  • å kartlegge objekter med komplisert geometrisk utforming og som er problematiske å designe i programvarer til 3D-modellering;
  • å utstede en uavhengig ekspertise (klager, monteringsproblemer);
  • å sjekke og verifisere måleresultater av detaljer som ble produsert hos dere, eller i tilfelle når man er usikker dimensjoner av detaljer som ble levert av deres leverandører;
  • å unngå problemer knyttet til manglende verkstedsplass eller personell for å kunne gjennomføre den nødvendige måleprosessen.

3D Perspective garanterer dere pålitelige og uavhengige måleresultater som dokumenteres av en målerapport. Alle målinger utføres av ingeniører med mange års erfaring.

Målinger og skanning utfører vi i kundens bedrift ved bruk av mobile systemer slike som målearmer, tracker og skannere av hvitt og blått lys. Det finnes også en mulighet til å sende detaljer som skal verifiseres på stasjonære systemer.

For å avtale fristen og velge et optimalt målesystem til kontroll av et bestemt element, oppfordrer vi til å ta kontakt med oss.