POLYJET TEKNOLOGIEN

PolyJet teknologien er en metode for additiv produksjon basert på fotopolymer som muliggjør printing av objekter av ulike materialer og i ulike farger i en enkel printeprosess.